Migratie geo.emmen.nl

Wellicht maakt u gebruik van de webservices die de gemeente Emmen aanbiedt via https://geo.emmen.nl. Per 9 juli is de omgeving gemigreerd naar een nieuwe server.
Tegelijk zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aangeboden geoservices. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- Naam van de webservicelaag aangepast
De naamgeving van de webservices is eenduidiger en daarmee hopelijk ook duidelijker gemaakt.

- Webservicelaag is vervallen
Indien een webservice niet meer relevant wordt geacht, is deze verwijderd.

- Webservicelaag is beveiligd
Een aantal webservicelagen worden nu beveiligd aangeboden. Dit kan om o.a. de volgende redenen hebben:

o De gemeente is geen bronhouder van de gegevens
o Er is een landelijke voorziening voor de gegevens maar voor het interne werkproces (via bijv. clouddienst) is deze laag noodzakelijk.
o De laag bevat privacy gevoelige gegevens
o De laag bevat gegevens van onbekende kwaliteit

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u mailen met geo@emmen.nl